اخبار - آرشیو

برگزاری هفتمین جلسه سیاستگذاری و تبادل نظر برای برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 1395

این جلسه با هدف بررسی تغییرات انجام گرفته در آیین نامه تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری و سایر موضوعات مربوط به برگزاری هفته پژوهش وفناوری برگزار شد. در این جلسه که با حضور دبیران ستاد هفته پژوهش ...

ادامه مطلب

برگزاری ششمین جلسه سیاستگذاری و تبادل نظر برای برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 1395

ششمین جلسه سیاستگذاری و تبادل نظر برای برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 1395در تاریخ 11/5/95 در محل معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. این جلسه با ارائه گزارش دبیران هفته ...

ادامه مطلب